ISSN 0320-961X (Print)
ISSN - (Online)


For citation:

Yailenko V. P. On dating and textual criticism of the newly published private letters and curse inscriptions from the Bosporus. Ancient World and Archaeology, 2021, vol. 20, iss. 20, pp. 322-345. DOI: https://doi.org/10.18500/0320-961X-2021-20-322-345, EDN: UTZJBL

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 156)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
[94+[801.7:930.2]](398)|-04/-03|
EDN: 
UTZJBL

On dating and textual criticism of the newly published private letters and curse inscriptions from the Bosporus

Autors: 
Yailenko Valery Petrovich, independent researcher
Abstract: 

There are investigated 7 published at the last time inscriptions – 4 private letters and 3 curse inscriptions. Two letters have originated from the Taman peninsula (№ 1, 2), one by one from Myrmekion (№ 3), Pantikapaeum (№ 4); all 3 curse inscriptions are from Pantikapaeum (№ 5–7). The author gives more precise dates of the inscriptions: he supports publisher’s dates only in № 1 and № 7, the rest inscriptions he regards as more recent. He proposes many textual corrections, and gives some sufficiently another interpretation of the inscriptions in question.

Reference: 

Belousov A.V. Novaya magicheskaya nadpis' iz nekropolya Pantikapeya // Indoevropeskoe yazykoznanie i klassicheskaya filologiya. Saint Petersburg, 2013. P. 59–65.

Belousov A.V., Eliseeva L.G. Grecheskaya i rimskaya epigrafika Severnogo Prichernomor'ya 2018 g. // Aristey. 2019. No. 20. P. 157–202.

Belousov A.V., Fedoseev N.F. Novoe defixio s nekropolya Pantikapeya // Vestnik drevney istorii. 2016. No. 1. P. 135–140.

Belousov A.V. Korpus zaklyatiy Pontiyskoy Ol'vii. Moscow, 2020.

Bekhter A.P., Butyagin A.M., Dana M. Svintsovoe pis'mo iz Mirmekiya // Vestnik drevney istorii. 2018. No. 4. P. 931–948.

Blavatskaya T.V., Rozov V.V. Graffiti zenonitov // Epigraficheskie pamyatniki drevney Maloy Azii i antichnogo Severnogo i Zapadnogo Prichernomor'ya kak istoricheskiy i lingvisticheskiy istochnik. Moscow, 1985. P. 115–137.

Cauer P., Schwyzer E. Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora. Hildesheim, 1960.

Crönert G. Memoria Graeca Herculanensis. Lipsiae, 1903.

Drevniy Yegipet. Entsiklopediya / V.V. Solkin (ed.). Moscow, 2005. P. 479.

Egypt. The world of the Pharaohs / R. Schulz, M. Seidel (eds.). Cologne, 1998.

Emets I.A. Klassifikatsiya i shrift bosporskikh graffiti i dipinti // Epigraficheskiy vestnik. Moscow, 1995. No. 2. P. 40–60.

Gardthausen V. Griechische Palaeographie. Leipzig, 1913. Bd. 2.

Guarducci M. L’epigrafia greca dalle origini al tardo impero. Roma, 1987.

Kashaev S.V., Pavlichenko N.A. Letter on an Ostracon from the Settlement of Vyshesteblievskaya-3 // Hyperboreus. 2015. T. 21/1. P. 61–79.

Kashaev S.V., Pavlichenko N.A. O datirovke pis'ma na ostrakone s poseleniya Vyshesteblievskaya–3 // Bospor Kimmeriyskiy. No. ХV. Kerch, 2014. P. 219–225.

Kirchner J. Imagines inscriptionum Atticarum. B., 1948.

Lang M. Graffiti and Dipinti. The Athenian Agora. Princeton, 1976. Vol. 21.

Larfeld W. Handbuch der griechischen Epigraphik. Leipzig, 1902. Bd. 2.

Mayser E. Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit. B., 1923.

Mor Ya. Kratkiy sintaksis grecheskogo yazyka. St. Petersburg, 1913.

Pape W., Benseler G.E. Wörterbuch der griechischen Eigennamen. Braunschweig, 1884.

Pavlichenko N.A., Kashaev S.V. Novaya epigraficheskaya nakhodka iz Germonassy // Drevnosti Bospora. 2012. No. 16. P. 288–298.

Rostovtsev M.I. Skifiya i Bospor. Moscow, 1925.

Rusyayeva A.S. Graffiti Ol'vii Pontiyskoy. Simferopol, 2020.

Saprykin S.Yu., Belousov A.V. Pis'mo Kledika iz Germonassy // Drevnosti Bospora. 2012. No. 16. P. 348–359.

Saprykin S.Yu., Belousov A.V., Fedoseev N.F. Dva fragmenta svintsovykh plastin iz Pantikapeya // Drevnosti Bospora. 2013. No. 17. P. 265–271.

Saprykin S.Yu., Zin'ko V.N. Defixio iz Pantikapeya // Drevnosti Bospora. 2003. No. 6. P. 266–274.

Saprykin S.Yu., Kulikov A.V. Novye epigraficheskie nakhodki v Pantikapee // Drevneyshie gosudarstva Vostochnoy Evropy, 1996–1997. Moscow, 1999. P. 201–218.

Saprykin S.Yu., Maslennikov A.A. Graffiti i dipinti khory antichnogo Bospora. Simferopol; Kerch, 2007.

Taksami Ch.M. Nivkhi // Sistemy lichnykh imen u narodov mira / M.V. Kryukov (ed.). Moscow, 1986. P. 383.

Shelov–Kovedyayev F.V. De titulis Bosporanis et viciniis // Drevnosti Bospora. No. 25. P. 426–442.

Stern E.R. “Graffiti” na antichnykh yuzhno-russkikh sosudakh // Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey. 1897. No. 20. P. 163–203.

Yailenko V.P. Neskol'ko pantikapeyskikh graffiti iz sobraniya Odesskogo arkheologicheskogo muzeya // Problemy antichnoy istorii i klassicheskoy filologii. Kharkiv, 1980. P. 74–75.

Yailenko V.P. Magicheskie nadpisi Bospora // Drevnosti Bospora. 2005. No. 8. P. 459–508.

Yailenko V.P. Tysyacheletniy Bosporskiy reykh. Istoriya i epigrafika Bospora VI v. do n.e. – V v. n.e. Moscow, 2010. P. 739.

Yailenko V.P. Istoriya i epigrafika Ol'vii, Khersonesa i Bospora VII v. do n.e. – VII v. n.e. St. Petersburg, 2017.

Yailenko V.P. Zametki o tekstologii i datirovanii novoizdannykh nagovorov iz ellinisticheskoy Ol'vii // Problemy istorii, filologii i kul'tury. 2020. No. 4. P. 24–40.

Yailenko V.P. Datirovanie i interpretatsiya nadpisey Severnogo Prichernomor'ya IV–I vv. do n.e., preimushchestvenno nagovorov i pisem. (http://elar.uni yar.ac.ru/jspui/bitstream/123456789/3683/1/Yaylenko_Datirovanie.pdf; https://www.academia.edu/48906817).

Yaylenko V.P. Dipinti rybovodov o slave rubezha ery ot Pantikapeya // DB. 2022 (v pechati).

Received: 
22.04.2021
Accepted: 
11.10.2021
Published: 
25.12.2021