ISSN 0320-961X (Print)
ISSN - (Online)


For citation:

Balabanov P. A complex of ceramic stamps from a pit at the Kostadin Cheshma facility in the vicinity of the village of Debelt. Ancient World and Archaeology, 2021, vol. 20, iss. 20, pp. 346-367. DOI: https://doi.org/10.18500/0320-961X-2021-20-346-367, EDN: CENTTQ

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 158)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
[903.23:902.64](398)|-04|
EDN: 
CENTTQ

A complex of ceramic stamps from a pit at the Kostadin Cheshma facility in the vicinity of the village of Debelt

Autors: 
Balabanov Petar, independent researcher
Abstract: 

The paper describes amphora stamps from an interesting “closed” complex documented in the beginning of the 1980s on the “Kostadin cheshma” site to the west of Bourgas bay. The pit contained fragments of several hundred amphorae, black glazed vessels, and domestic ceramics. It was possible to successfully narrow down the period during which it was filled out to the 370s – 360s BC. Analysis of 133 amphora stamps found in the pit (125 of them englyphic) allows us to make detailed observations on the chronology of amphora stamps and interpret the information contained in the stamps.

Reference: 

Avram A. Les timbres amphoriques. I. Thasos //Histria. 1996. No. VIII.

Balabanov P. Trakiĭski ritualni yami kraĭ s. Debelt, Burgaska oblast // Arkheologiya. 1999. T. XL. No. 3–4. P. 62–77.

Balabanov P. Predrimski moneti ot Debelt // Godishnik na departament «Arkheologiya» kŭm NBU / B. Dumanov (ed.). 2004. Т. 6. P. 104–119.

Balabanov P. Tasoski amforni pechati ot m «Kostadin cheshma» kraĭ s. Debelt, Burgaska oblast // Heros Hephaistos. Studia ad honorem Liubae Ognenova-Marinova / T. Stoyanov i dr. (ed.). Veliko Tŭrnovo, 2005.

Balabanov P. Za stokovoto proizvodstvo na keramichni sŭdove v Drevna Trakiya // Yugoiztochna Bŭlgari prez II–I khilyadoletie pr. Khr. / D. Momchilov (ed.). Karnobat, 2008. P. 134–140.

Balabanov P. The Fourth Century BC Amphora Complex from the Locality Kostadin Cheshma near the Village of Debelt // Production and Trade of Amphorae in the Black Sea (Patabs II) / T. Stoyanov, А Bozkova, Ch. Tzochev (eds.). Sofia, 2011. P. 117–129.

Balabanov P. Amfory s englificheskimi kleymami: traditsiya i problem // Stratum plus. 2017. No. 6. P. 293–321.

Balabanov P. Trakiiskiyat Dobelt // Trakiya i okolniya svyat. Sbornik s dokladi ot Natsionalna nauchna konferentsiya Shumen, 27–29.10.2016 g. / Iv. Mara­zov, (nauch. rŭk.). Shumen, 2017. P. 122–140.

Balabanov P. Ritual pits in Thrace during the Iron Age – topography, chronology, interpretation (Preliminary notes). (in print).

Balabanov P., Garlan Y., Avram A. Les timbres amphoriques grecs d’Héraclée Pontique et quelques autres centres de production (première moitié du IVe siècle av. J.-C.) recueillis dans l’établissement de Kostadin Tchechma près de Debelt (Bulgarie) // Pontica. 2015–2016. Vol. XLVIII–XLIX. Suppl. IV.

Bozhkova A. Antichna keramika mezhdu Khemus, Rodopa i Evksinskiya Pont (VII–I v. pr. Khr.). Kharakteristika, razprostranenie i upotreba. V. Tŭrnovo, Faber, 2017.

Brashinskiy I.B. Grecheskiy keramicheskiy import na Nizhnem Donu. L., 1980.

Fedoseev N.F. Zamechaniya k khronologicheskoy klassifikatsii gerakleyskikh kleym // Bosporskie chteniya. Kerch, 2014. No. X. P. 410–416.

Fedoseev N.F. Keramicheskie kleyma. T. II. Gerakleya Pontiyskaya. Kerch, 2016.

Garlan Y. Les timbres amphoriques de Thasos. I. Timbres protothasienne et thasienne ancienes // Études Thasiennes. No. 18. Athénes; P., 1999.

Garlan Y. La lecture des timbres amphoriques grecs // Vestnik drevney istorii. 2015. No. 2. P. 55–60.

Garlan Y. Une periode d’« anarchie » dans le timbrage amphorique héracléote // Antichnyy mir i arkheologiya. 2015. No. 17. P. 365–371.

Grace V. Standart Pottery Conteiners of the Ancient Greek World // Hesperia. 1949. Suppl. 8.

Kats V.I. Grecheskie keramicheskie kleyma epokhi klassiki i ellinizma // Bosporskie issledovaniya. 2007. No. XVIII. P. 232–249.

Kats V.I. Mnogostradal'nyy gerakleyskiy fabrikant Etim (k voprosu o datirovke pozdnikh kurganov skifskoy znati) // Bosporskiy fenomen. 2007. T. 2. С. 291–295

Kats V.I. Keramicheskie kleyma Aziatskogo Bospora. Saratov, 2015.

Kats V.I. Rannyaya fabrikantskaya gruppa kleym Geraklei Pontiyskoy: mif ili deystvitel'nost'? // Antichnyy mir i arkheologiya. 2015. No. 17. P. 372–389.

Monakhov S.Yu. Ob amfornykh kompleksakh: «chistykh» i «nechistykh», uzkikh i shirokikh // Nikoniy i antichnyy mir Severnogo Prichernomor'ya / S.B. Okhotnikov (otv. red.). Odessa, 1997. P. 202–212.

Monakhov S.Yu. Grecheskiye amfory v Prichernomor'e: kompleksy keramicheskoy tary VII–II vv. do n.e. Saratov, 1999.

Monakhov S.Yu. Eshche raz o gerakleyskikh amforakh s kleymami mnogo-stradal'nogo fabrikanta Etima // Stratum plus. 2016. No. 6. P. 357–371.

Pavlichenko N.A. Magistrat Koas? // Bosporskiy fenomen. 2009. P. 286–291.

Pavlichenko N.A. Novye gerakleyskie magistraty // Bosporskiy fenomen. 2011. P. 655–665.

Pavličenko N. Magistrate ceramic stamping in Heracleia Pontike: new hypothesis and disperancies // Production and Trade of Amphorae in the Black Sea (PATABS III) / L. Buzoianu, P. Dupont, V. Lungu (eds.). Constanta, 2013. P. 341–342.

Topalov St. Apoloniya Pontika. Prinosi kŭm prouchvane monetosecheneto na grada VI–I vek pr. n.e. Sofiya, 2007. T. 1.

Teleaga V. Beiträge zur Chronologie der Amphoren stempel und der Amphoren von Heraklea Pontike. Münstersche Beiträge zur Antiken Handelsgeschichte 2003. Vol. 22. No. 1.

Tzochev Ch. Notes on the Thasian Amphora stamps Chronology // AB. 2009. No.1. P. 55–73.

Tzochev Ch. Amphora Stamps from Thasos // Athenian Agora. Vol. 37. 2016.

Received: 
18.05.2021
Accepted: 
14.10.2021
Published: 
25.12.2021